Kontakti

biser tablaAdresa:
Braće Petković br. 28
Banja Vrdnik


Telefoni:
022/465-012
Mob: 063/597-696
063/597-697
email: biservrdnik@gmail.com

Udaljenost Banje Vrdnik od:

  • Beograda 70 km
  • Novog Sada 23 km.
  • Rume 13 km.
  • Šapca 50 km. itd.

    tabla_2      tabla_2